Historia sztuki: wykaz przedmiotów i kodów 1999/2000
Kod kursu Nazwa kursu w jęz. polskim Prowadzący
WH.IHS - 1 Sztuka prehistoryczna wykład z egzaminem  
WH.IHS - 10 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej – egzamin  
WH.IHS - 102 Wybrane zagadnienia z architektury bizantyńskiej Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 11 Historia sztuki średniowiecznej – egzamin  
WH.IHS - 12 Historia sztuki nowożytnej- egzamin  
WH.IHS - 122 Sztuka Czech w XIV wieku Marek Walczak
WH.IHS - 13 Język angielski egzamin  
WH.IHS - 139 Wybrane zagadnienia (problemy) sztuki europejskiej pierwszego tysiąclecia Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 13a Język angielski zaliczenie  
WH.IHS - 14 Proseminarium historii sztuki średniowiecznej  
WH.IHS - 15 Proseminarium historii sztuki nowożytnej  
WH.IHS - 16 Proseminarium historii sztuki nowoczesnej  
WH.IHS - 17 Nauki pomocnicze historii  
WH.IHS - 18 Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) –egzamin  
WH.IHS - 19 Historia filozofii - wykład z egzaminem (na III roku)  
WH.IHS - 195 Wychowanie Fizyczne  
WH.IHS - 19a Historia filozofii - wykład z zaliczeniem (na II roku)  
WH.IHS - 2 Historia technik artystycznych wykład z egzaminem  
WH.IHS - 20 Język niemiecki - egzamin  
WH.IHS - 201 Język włoski - egzamin  
WH.IHS - 201a Język włoski - zaliczenie  
WH.IHS - 202 Język francuski - egzamin  
WH.IHS - 202a Język francuski - zalicznie  
WH.IHS - 203 Język hiszpański - egzamin  
WH.IHS - 203a Język hiszpański - zaliczenie  
WH.IHS - 204 Język rosyjski - egzamin  
WH.IHS - 204a Język rosyjski - zaliczenie  
WH.IHS - 20a Język niemiecki - zaliczenie  
WH.IHS - 22 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej niższe Marek Walczak
WH.IHS - 23 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej niższe Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 24 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 25 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 26 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 28 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Jacek Purchla
WH.IHS - 29 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 3 Wstęp do historii sztuki - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 31 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe M. Hussakowska Szyszko/Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 33 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  IV roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 34 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej wyższe  (czyli dla  IV roku) Ewa Śnieżyńska Stolot
WH.IHS - 34a Seminarium z historii sztuki średniowiecznej wyższe  (czyli dla  V roku) Ewa Śnieżyńska Stolot
WH.IHS - 35 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe (czyli dla  IV roku) Anna Różycka Bryzek
WH.IHS - 35a Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  V roku) Anna Różycka Bryzek
WH.IHS - 36 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe (czyli dla  IV roku) A. Różycka Bryzek/Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 37 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  IV roku) Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 37a Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  V roku) Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 38 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 38a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 39 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 39a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 4 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii  
WH.IHS - 40 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 40a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 41 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 41a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 42 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 42a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 43 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 43a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 46 Praktyka zabytkoznawcza – inwentaryzacyjna  
WH.IHS - 47 Historia Doktryn Artystycznych – egzamin  
WH.IHS - 48 Historia Sztuki XX wieku – egzamin  
WH.IHS - 49 Historia sztuki polskiej i powszechnej – egzamin absolutoryjny  
WH.IHS - 5 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - średniowiecze  
WH.IHS - 50 Muzealnictwo  
WH.IHS - 51 Konserwacja i ochrona zabytków  
WH.IHS - 52 Praca magisterska  
WH.IHS - 53 Obrona pracy magisterskiej  
WH.IHS - 57 Metody badań nad architekturą średniowieczną Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 6 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - nowożytność  
WH.IHS - 60 Sztuka gotycka w Krakowie [lub: Wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej w Krakowie; Sztuka gotycka w Krakowie;  Gotyk w Krakowie] Marek Walczak
WH.IHS - 62 Dziedzictwo sztuki starożytnej w Bizancjum Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 63 Sztuka Bizancjum Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 7 Historia sztuki starożytnej - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 72 Miasto w cywilizacji europejskiej XIX i XX wieku Jacek Purchla
WH.IHS - 76 Historia historii sztuki Adam Małkiewicz
WH.IHS - 78 Wybrane problemy historii urbanistyki Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 79 Wybrane problemy z zakresu  ochrony i konserwacji zabytków Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 8 Język łaciński  
WH.IHS - 80 Budowle centralne w architekturze antycznej i średniowiecznej. Formy, funkcje i treści ideowe Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 81 Wybrane zagadnienia sztuki czeskiej wieku XIV Marek Walczak
WH.IHS - 82 Zbiory krakowskie Helena Małkiewicz
WH.IHS - 83 Witraże średniowieczne Helena Małkiewicz
WH.IHS - 84 Wzory i wzorniki w sztuce bizantyńskiej i na Zachodzie Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 85 Topografia Konstantynopola Michał Mysłiński
WH.IHS - 86 Malarstwo włoskie 2 połowy XV wieku Marcin Fabiański
WH.IHS - 87 Nowożytna architektura włoska Adam Małkiewicz
WH.IHS - 88 Sztuka czeska XVIII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 89 Architektura europejska od klasycyzmu do secesji Wojciech Bałus
WH.IHS - 9 Podstawy informatyki  
WH.IHS - 90 Malarstwo pejzażowe we Francji w XIX wieku Marek Zgórniak
WH.IHS - 91 Krytyka artystyczna we Francji w XIX wieku Marek Zgórniak
WH.IHS - 92 Z badań nad sztuką XIX i XX wieku Mieczysław Porębski
WH.IHS - 93 Polska rzeźba 1887-1918 na tle rzeźby europejskiej MDS
WH.IHS - 94 Malarstwo polskie 1890-1914 Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 95 Początki awangardy artystycznej Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 96 Sztuka amerykańska po Andy Warholu [inny tytuł: Sztuka "powarholowska"] Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 97 Sztuka europejska czy sztuka globalna w 2 połowie XX wieku? Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 98 Filozofia sztuki i teoria interpretacji w XX wieku Wojciech Bałus