Historia sztuki: wykaz przedmiotów i kodów 1998/9
Kod kursu Nazwa kursu w jęz. polskim Prowadzący
WH.IHS - 1 Sztuka prehistoryczna wykład z egzaminem  
WH.IHS - 2 Historia technik artystycznych wykład z egzaminem  
WH.IHS - 3 Wstęp do historii sztuki - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 4 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia z bibliografii  
WH.IHS - 5 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - średniowiecze  
WH.IHS - 6 Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia terenowe ze styloznawstwa - nowożytność  
WH.IHS - 7 Historia sztuki starożytnej - wykład z egzaminem  
WH.IHS - 8 Język łaciński  
WH.IHS - 9 Podstawy informatyki  
WH.IHS - 10 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej – egzamin  
WH.IHS - 11 Historia sztuki średniowiecznej – egzamin  
WH.IHS - 12 Historia sztuki nowożytnej- egzamin  
WH.IHS - 13 Język angielski egzamin  
WH.IHS - 13a Język angielski zaliczenie  
WH.IHS - 14 Proseminarium historii sztuki średniowiecznej  
WH.IHS - 15 Proseminarium historii sztuki nowożytnej  
WH.IHS - 16 Proseminarium historii sztuki nowoczesnej  
WH.IHS - 17 Nauki pomocnicze historii  
WH.IHS - 18 Historia sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) –egzamin  
WH.IHS - 19 Historia filozofii - wykład z egzaminem (na III roku)  
WH.IHS - 19a Historia filozofii - wykład z zaliczeniem (na II roku)  
WH.IHS - 20 Język niemiecki - egzamin  
WH.IHS - 20a Język niemiecki - zaliczenie  
WH.IHS - 21 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej niższe (czyli dla III roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 24 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Adam Małkiewicz
WH.IHS - 25 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 26 Seminarium z historii sztuki nowożytnej niższe Marcin Fabiański
WH.IHS - 28 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Jacek Purchla
WH.IHS - 29 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe Wojciech Bałus
WH.IHS - 31 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej niższe M. Hussakowska Szyszko/Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 33 Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  IV roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 33a Seminarium z historii sztuki średniowiecznej  - wyższe (czyli dla  V roku) Jerzy Gadomski
WH.IHS - 35 Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe (czyli dla  IV roku) Anna Różycka Bryzek
WH.IHS - 35a Seminarium historii sztuki bizantyńskiej - wyższe  (czyli dla  V roku) Anna Różycka Bryzek
WH.IHS - 38 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 38a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Adam Małkiewicz
WH.IHS - 39 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 39a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Marcin Fabiański
WH.IHS - 40 Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 40a Seminarium z historii sztuki nowożytnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jan K. Ostrowski
WH.IHS - 41 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 41a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Jacek Purchla
WH.IHS - 42 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 42a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 43 Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe (czyli dla  IV roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 43a Seminarium z historii sztuki nowoczesnej - wyższe  (czyli dla  V roku) Wojciech Bałus
WH.IHS - 46 Praktyka zabytkoznawcza – inwentaryzacyjna  
WH.IHS - 47 Historia Doktryn Artystycznych – egzamin  
WH.IHS - 48 Historia Sztuki XX wieku – egzamin  
WH.IHS - 49 Historia sztuki polskiej i powszechnej – egzamin absolutoryjny  
WH.IHS - 51 Konserwacja i ochrona zabytków  
WH.IHS - 52 Praca magisterska  
WH.IHS - 53 Obrona pracy magisterskiej  
WH.IHS - 54 Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa  
WH.IHS - 55 Ekspozycja muzealna  
WH.IHS - 56 Organizacja pracy w muzeach artystycznych  
WH.IHS - 57 Metody badań nad architekturą średniowieczną Tersa Rodzińska Chorąży
WH.IHS - 58 Wybrane zagadnienia z historii sztuki średniowiecznej Tomasz Węcławowicz
WH.IHS - 59 Sztuka średniowieczna w Anglii Marek Walczak
WH.IHS - 60 Sztuka gotycka w Krakowie [lub: Wybrane zagadnienia sztuki gotyckiej w Krakowie; Sztuka gotycka w Krakowie;  Gotyk w Krakowie] Marek Walczak
WH.IHS - 61 Polskie witraże średniowieczne Helena Małkiewicz
WH.IHS - 62 Dziedzictwo sztuki starożytnej w Bizancjum Sławomir Skrzyniarz
WH.IHS - 63 Sztuka Bizancjum Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 64 Malarstwo książkowe do roku 1000 Małgorzata Smorąg Różycka
WH.IHS - 65 Piotr Bruegel Starszy Jerzy Gadomski
WH.IHS - 66 Rzeźba włoska XV wieku Marcin Fabiański
WH.IHS - 67 Rzeźba XVI wieku w Polsce Andrzej Fischinger
WH.IHS - 68 Barokowa architektura Krakowa Adam Małkiewicz
WH.IHS - 69 Sztuka austriacka XVIII wieku Piotr Krasny
WH.IHS - 70 Sztuka na wystawach światowych w Paryżu w XIX wieku Marek Zgórniak
WH.IHS - 71 Jan Matejko Marek Zgórniak
WH.IHS - 72 Miasto w cywilizacji europejskiej XIX i XX wieku Jacek Purchla
WH.IHS - 73 Sztuka amerykańska po II wojnie światowej [inna forma tytułu: Made in USA. Sztuka amerykańska po II wojnie; Sztuka sygnowana "Made in USA” ] Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 74 Sztuka brytyjska w XX wieku Maria Hussakowska Szyszko
WH.IHS - 75 Sztuka polska po II wojnie światowej Tomasz Gryglewicz
WH.IHS - 76 Historia historii sztuki Adam Małkiewicz
WH.IHS - 77 Teoria sztuki w wieku XIX Wojciech Bałus
WH.IHS - 78 Wybrane problemy historii urbanistyki Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 79 Wybrane problemy z zakresu  ochrony i konserwacji zabytków Zbigniew Beiersdorf
WH.IHS - 82 Zbiory krakowskie Helena Małkiewicz
WH.IHS - 89 Architektura europejska od klasycyzmu do secesji Wojciech Bałus
WH.IHS - 185 Architektura nowożytna we Francji Marcin Fabiański
WH.IHS - 195 Wychowanie Fizyczne  
WH.IHS - 201 Język włoski - egzamin  
WH.IHS - 201a Język włoski - zaliczenie  
WH.IHS - 202 Język francuski - egzamin  
WH.IHS - 202a Język francuski - zalicznie  
WH.IHS - 203 Język hiszpański - egzamin  
WH.IHS - 203a Język hiszpański - zaliczenie  
WH.IHS - 204 Język rosyjski - egzamin  
WH.IHS - 204a Język rosyjski - zaliczenie